Meny Stäng

Villkor

Frånsägande av ansvar

Den information som presenteras på hemsidan är av generell karaktär och bör ej användas som beslutsfattande grund i viktiga frågor. Billigamaskeradkläder.se jobbar ständigt för att hemsidan ska vara uppdaterad och innehålla korrekt och i sammanhanget relevant information. Men trots detta så kan vi dock ej garantera att all information är fullständig eller helt korrekt i alla avseenden. Exempelvis så kan skrivfel och tekniska fel resultera i viss del missledande information. Billigamaskeradkläder garanterar ej att anslutningen till hemsidan är 100% avbrottsfri eller för den delen felfri. Billigamaskeradkläder.se förbehåller sig helt rätten att när som helst ändra hemsidans innehåll eller helt ta bort tillgången till den.

Allt det som laddas ner från webbsidan, eller någon annan hemsida som du länkats vidare till, ska ske efter eget bevåg och på egen risk. Du och bara du, är ensam ansvarig för en eventuell åverkan på ditt data-system eller förlust av data som eventuellt orsakats av en nedladdning.

Begränsning av ansvar

Informationen på vår hemsida tillhandhålls i sk. befintligt skick utan någon uttalad garanti av något slag. Billigamaskeradkläder.se kan under inga som helst omständigheter hållas ansvariga för de skador, direkt eller indirekt av vad slag det vara må vara som på något sätt har ett samband med användandet av eller oförmågan att kunna använda hemsidan och dess innehåll eller som på något sätt har ett samband med denna villkorspolicy. Detta gäller även om billigamaskeradkläder.se blivit informerade om möjligheten att sådan skada skulle ha kunnat uppstå.

Länkar till externa hemsidor

Hemsidan innehåller en del länkar till andra webbsidor. Länkarna tillhandahåller vi som en service. Några av dem hanteras av tredje part. Vänligen notera att billigamaskeradkläder.se inte ansvarar för innehållet på någon annan hemsida och inte heller för produkter eller tjänster som erbjuds på andra hemsidor. Billigamaskeradkläder.se uppmanar dig som besökare att uppmärksamma när du lämnar hemsidan och att läsa den eventuella villkorspolicyn för varje ny hemsida du besöker.